New Zealand : Walk to Harbour

1582 Views 0 Comment
…อัลบั้มนี้เกิดขึ้นตอนไปทำงานถ่ายภาพนิวซีแลนด์เมื่อกันยาปีที่ผ่านมา… จริง ๆ ไม่คิดว่าจะได้เดินถ่ายบรรยากาศเมืองแบบนี้… แต่เนื่องจากอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัยเลยทำให้ได้ภาพชุดนี้มา… …ที่ชาร์จแบตกล้องสุดที่รักใช้มาตั้งเนิ่นตั้งนาน อยู่ดีดีเกิดชาร์จไม่เข้าตอนที่ไปถึงนิวซีแลนด์ได้ประมาณ 4 วัน … เสียบแล้ว เทสแล้วสรุปเสียแน่นอน … แป้วเลยครับเพราะทุกวันก็ใช้ได้… ต้องถ่ายงานต่อเหลืออีก 4 วัน .. ยังไงแบตที่มีอยู่ทั้งหมดไม่พอแน่นอน… …
Read More

this page cannot copy content