Zakopane : เทพนิยายแห่งฤดูหนาว Winter Wonderland

3107 Views 0 Comment
🇵🇱 Zakopane : Winter Wonder(Po)land 🇵🇱 … “ZAKOPANE” เมืองซาโคพาเน่ได้รับการขนานนามให้เป็น “Winter Capital of Poland” แปลให้เป็นไทยเพราะ ๆ ก็คือ “เมืองหลวงแห่งฤดูหนาวของโปแลนด์” นั่นเอง ที่เมืองนี้ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองของการพักผ่อนของชาวโปแลนด์อีกด้วย เพราะในฤดูร้อนชาวโปแลนด์ส่วนใหญ่ก็จะชอบมาเดินเขา ปีนเขา ทำกิจกรรมต่าง …
Read More

this page cannot copy content