รีวิวเที่ยวไทย : ตราด…รักทุกฤดู… ภาค SUN ESPACE

4871 Views 0 Comment
ตราด…รักทุกฤดู… ภาค SUN ESPACE …ย้อนรอยความเดิมเส้นทางที่ 1 ตอน SEA ESPACE http://forzanu.com/landscape-nature/lovetratallseasons-seaespace.html …มาถึงเส้นทางที่ 2 กับการเดินทางจาก อ.คลองใหญ่ สู่ จ.เกาะกง ประเทศกัมพูชา ที่ใช้พระอาทิตย์แทนคำเชื่อมโยงสื่อความหมายของการเดินทางเส้นนี้.. ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับจังหวัดเกาะกง กันก่อนเลยว่าไม่ได้มีสภาพเป็นเกาะที่มีทะเลล้อมรอบ …
Read More

this page cannot copy content