Lake Bled : ทะเลสาบสวยแห่งสโลเวเนีย

5669 Views 0 Comment
🇸🇮Beautiful Release, Lake Bled, Slovenia🇸🇮 …ทะเลสาบสวย ๆ บนโลกนี้มีอยู่หลายแห่งที่ผมเคยได้เห็นมา แม้ภาพโดยรวม ๆ ของทะเลสาบอาจหนีไม่พ้นภาพของบึงน้ำขนาดใหญ่ สภาพแวดล้อมโดยรอบ สีสันของผืนน้ำที่ต่างกันไปตามภูมิประเทศ หรือแม้แต่ห้วงเวลาในการที่เราได้ไปยืนอยู่ ณ ที่นั้น เวลานั้น.. และนี่คืออีกหนึ่งโมเม้นท์ที่ทุกอย่างยังคงเก็บอยู่ในบันทึกความทรงจำได้ดีเมื่อครั้งที่ได้มาเยือนทะเลสาบแห่งนี้ “ทะเลสาบเบลด ประเทศสโลเวเนีย”… …
Read More

this page cannot copy content